[:lv]Procedūras[:ru] Процедуры[:en]Treatments[:]

[:lv]ReCure procedūras ir kā ceļojums no Latvijas uz Indiju un atpakaļ. Viena no ReCure centra īpašajām iezīmēm ir tā, ka procedūras veic speciālisti no Indijas, savas zināšanas apvienojot ar Latvijas dabas spēku, jo visi procedūru materiāli tiek pašrocīgi gatavoti izmantojot vietējos augus un zālītes.

Lai sasniegtu mērķi, piemēram, uzlabotu veselību, attīrītu ķermeni, mazinātu saspringumu, atrisinātu miega traucējumus, uzlabotu ķermeņa aprises u.c., lietderīgāk ir izvēlēties procedūru programmu.

Baudāmi un relaksējoši. – ReCure
[:ru]ReCure процедуры это как путешествие из Индии в Латвию и обратно. Одна из особенностей центра здоровья состоит в том, что процедуры проводят специалисты из Индии, соединившие свои знания с силой латвийской природы, ведь все материалы готовятся самостоятельно, с использованием местных целебных растений.

Для достижения цели, например, чтобы восстановить здоровье, очистить тело, снять напряжение, решить проблемы со сном, улучшить очертания тела и др., целесообразнее выбирать программу процедур. В большую часть программ процедур входит консультация, предусмотренная для составления программы здорового питания и, при необходимости, также возможна индивидуальная коррекция программ.

Приятно расслабляет. – ReCure
[:en]ReCure treatments is like a journey from Latvian to India and back. One of the ReCure center’s special features is that all treatments are carried out by specialists from India, combining their knowledge with forces of Latvian nature, because all treatment materials are made using herbs from local meadows and forests.

To achieve your goal, for example, to increase your health, cleanse your body, relieve the symptoms of stress, resolve sleep disturbances or to improve your body shape the most useful way is by choosing a treatment program. The majority of programs will include a consultation during which a healthy eating plan will be created and, if necessary, the program adjusted to the individual’s needs.

Enjoyable and relaxing. – ReCure
[:]