Personas datu apstrāde

Personas datus apkopo un apstrādā SIA “NCL” (turpmāk tekstā “ReCure”), reģistrācijas numurs: 40103305259 , juridiskā adrese: Baznīcas iela 13-2B, Rīga, Latvija. ReCure apkopo un apstrādā tikai tos personas datus, kurus nodevuši tās lietotāji, piesakoties jaunumu izsūtnei vai piesakoties kādam no piedāvātajiem pakalpojumiem.                             

ReCure apstrādā personas datus tikai balstoties uz piemērojamiem tiesību aktiem, un konkrēti Eiropas Savienības vispārējo datu aizsardzības regulu 2016/679 (tai skaitā ievērojot arī visus Latvijas Republikas likumus).

ReCure kā personas datu apstrādes pārzinis veic datu apstrādi un nodrošina to aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes jomā.                                            

Ikvienam ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti, sazinoties ar mums, atsaukt piekrišanu, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim. Tāpat ikviena persona var īstenot normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības, tostarp tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, tai skaitā leģitīmo interešu izmantošanu, kā arī iesniegt pieteikumu par datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un pārnešanu, sniegt viedokli un lūgt pārskatīt automatizēta procesa ietvaros pieņemtu lēmumu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību uzraugošajām iestādēm personas datu apstrādes jautājumos.                                                                                                                                                                            

  1. Personas dati, kas tiek apkopoti un apstrādāti

1.1. Lietotāji kas piesakās izsūtnei vai kādam no pakalpojumiem tiek informēti un dod piekrišanu, ka šāda un cita nodotā informācija būs pieejama Recuro un ierobežotā apjomā citiem lietotājiem un trešajām personām:                                                                                                                                                                                                                              

1.1.1. Vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, atsauksme un maksājuma informācija;                                                                                                                                                                                         

1.1.2. Nepieciešamais vai piedāvājamais pakalpojums, pakalpojuma laiks un lokācija.                                                                                 

  1. Personas un statistikas datu apkopošanas mērķis un termiņš

2.1. ReCure apkopo un apstrādā personas datus tikai ar mērķi veidot sadarbību starp Klientu un Sadarbības Partneriem;

2.2. ReCure nodrošina ģeogrāfiskās lokācijas datus (pilsētas daļu vai citu nekonkrētu lokāciju) un Klienta kontaktinformāciju Sadarbības Partnerim tikai, lai Sadarbības Partnerim būtu iespēja vienoties ar Klientu par nepieciešamo pakalpojumu;                                                                                                                                                                   

2.3. ReCure var izmantot personas datus, lai veicinātu Sadarbības Partnera pakalpojuma sniegšanas kvalitāti;                                                                                                                                               

2.4. ReCure uzglabās un apstrādās personas datus tikai uz laiku, kamēr lietotājs izmanto pakalpojumus, ja persona nav izmantojusi pakalpojumus 365 kalendārās dienas, dati par lietotāju automātiski tiek dzēsti.

2.5. Lai apkopotu statistiku par Vietnes apmeklējumu un lietotāju interesēm, kā arī uzvedību, mēs izmantojam tādas sistēmas kā “Google LLC” izstrādāto “Google Analytics” un “Google Tag Manager”, kā arī “Facebook Inc.” izstrādāto sistēmu “Facebook Pixel”. Šajās sistēmās apkopotā informācija Mums ļauj parādīt lietotājiem vairāk piemērotu informāciju un piedāvājumus.

  1. Personas datu iegūšanas veids

3.1. ReCure apkopo datus par lietotāju vārdiem, telefona numuriem un e-pasta adresēm caur www.recure.lv reģistrācijas formu un jaunumu pieteikšanās formu.

  1. Personas datu izpaušana trešajām personām

4.1. Klientu un Sadarbības Partneru personas dati tiek atklāti tikai tiem Sadarbības Partneriem, ar kuriem Recuro ir noslēgts līgums;

4.2. Sadarbības Partnera drošības draudu gadījumā, klientu dati – vārds, uzvārds, telefona numurs un adrese tiek nodota apsardzes uzņēmumam, ar ko Recuro ir noslēgts līgums. Sadarbības Partnera drošības draudu gadījumā klientu dati var tikt nodoti Valsts Policijai.                                                    

  1. Drošība un datu dzēšana

5.1. Visi personas dati, kas tiek iegūti ReCure pakalpojumu sniegšanas laikā tiek turēti drošībā. Tikai autorizēti ReCure darbinieki ir tiesīgi piekļūt personas datiem un piekļuve tiek atļauta tikai ar mērķi atrisināt problēmas, kas saistītas ar ReCure pakalpojumiem vai saistībā ar likumisku pieprasījumu no valsts institūcijām;

5.2. Ja lietotājs vēlas, lai viņa personas dati, kurus ieguvis ReCure, tiek dzēsti, Lietotājam jānosūta rakstisks pieprasījums ReCure klientu atbalstam info@recure.lv. Pēc pieprasījuma saņemšanas ReCure dzēsīs visus personas datus, kas ir ReCure īpašumā, ja nav neviena neapmaksāta maksājuma vai citu neatrisinātu strīdu ar klientu;

5.3. Ja uzskatāt, ka ReCure izpilda datu apstrādi, kas ir pretstatā ar Jūsu tiesībām vai neatbilstoši likumam, it īpaši, ja dati ir nepareizi, Jums ir tiesības:

5.3.1. pieprasīt ReCure paskaidrojumus;                                                                                                                                                                                                                               

5.3.2. pieprasīt ReCure novērst jebkādas radušās problēmas (un konkrēti, lūdzot dzēst, labot vai papildināt personas datus);                                                                                             

5.3.3. iesniegt sūdzību tieši personas datu apstrādi uzraugošajai iestādei, kurai ir tiesības izskatīt lietas par Jūsu personas datiem.

5.4 Sīkdatņu saglabāšana, ierobežošana un dzēšana

Lietotājam ir tiesības sīkdatnes kontrolēt un dzēst jebkurā laikā un jebkurā ierīcē, bet tādā gadījumā Vietnē būs atkārtoti jāievada savi dati (piemēram, e-pasta adrese). Lietotājam ir tiesības bloķēt sīkdatņu izmantošanu interneta pārlūkprogrammā (ja tā nodrošina šādu funkcionalitāti), bet bloķēšanas gadījumā iespējama atsevišķu Vietnes funkciju un procesu nepilnvērtīga darbība, par ko Mēs neuzņemamies atbildību.
Ja vēlaties, Jūs varat tikt izslēgts no Google Analytics veiktās informācijas vākšanas, lejuplādējot un aktivizējot google Analytics pārlūkprogrammas opciju “opt-out”: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5.5 Mēs paturam tiesības mainīt Sīkdatņu lietošanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem un sekot to izmaiņām.
Ja Jums rodas jautājumi par Sīkdatņu lietošanas noteikumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu servisu rakstot uz – info@recure.lv

  1. Maksājumu karšu dati

6.1. Maksājumu karšu dati tiek aizsargāti ar SSL (TLS) sertifikātu, ReCure neuzglabā maksājumu karšu datus. ReCure apstrādā un saglabā personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. ReCure nepārdod un neizpauž iegūto informāciju par fiziskām personām trešajām personām, izņemot gadījumus, kad ir pieprasījums no apkalpojošās bankas, VISA/MC, tiesībsargājošām iestādēm vai pēc tiesas rīkojuma pieprasījuma. 

  1. Tiešais mārketings

7.1. ReCure izmanto tikai e-pasta adresi un telefona numuru, lai nodotu ar ReCure pakalpojumiem saistītas mārketinga ziņas, ja lietotājs ir devis attiecīgu piekrišanu www.recure.lv vietnē. Ja lietotājs nevēlas vairs saņemt tiešā mārketinga ziņas, lietotājam ir jāatsakās no tiešā mārketinga ziņām rakstot uz epastu – info@recure.lv